OFERTA pobierz katalog BEVS


Przyrządy do badania wyrobów lakierowych

# Nazwa
A-01 Przyrząd do pomiaru lepkości - kubek wypływowy - Typ FORD-1
A-02 Przyrząd do pomiaru lepkości - kubek wypływowy - Typ KW-A1
A-03 Przyrząd do pomiaru lepkości - kubek wypływowy - Typ KW-B1
A-04 Przyrząd do pomiaru lepkości - kubek wypływowy - Typ WK-C/3,4,5,6 mm
A-05 Przyrząd do pomiaru lepkości - kubek wypływowy - Typ WK-C1
A-06 Przyrząd do oznaczania stopnia wyschnięcia - Typ SKS-W1
A-07 Przyrząd do oznaczania stopnia wyschnięcia - Typ PSS-5
A-08 Przyrząd do oznaczania stopnia wyschnięcia - Typ SKS-W2
A-09 Przyrząd do oznaczania rozstarcia - grindometr - Typ G-2
A-10 Przyrząd do oznaczania rozstarcia - grindometr - Typ G-3
A-11 Przyrząd do oznaczania ściekalności i rozlewności - Typ SRWL-2
A-12 Przyrząd do oznaczania gęstości piknometr metalowy - Typ P-1 100 i 50mm
A-13 Przyrząd do oznaczania konsystencji - Typ KK-2
A-14 Przyrząd do oznaczania pozostałości na sicie - Typ OP
A-15 Przyrząd do oznaczania stopnia wyschnięcia i kredowania - Typ SKS-KW
A-16 Przyrząd do oznaczania stopnia kredowania - Typ SKS-K1
A-17 Przyrząd do oceny odporności na zacieki ZWL-1
A-18 Przyrząd do oceny odporności na zacieki ZWL-2

Przyrządy do nakładania powłok

# Nazwa
B-02 Przyrząd do nanoszenia powłok lakierowych - aplikator
B-04 Aplikator spiralny- typ ATSL
B-05 Przyrząd do badania ściekalności SWL-3

Przyrządy do powłok

# Nazwa
C-01 Przyrząd do określania przyczepności - nóż krążkowy - Typ S z obrotową głowicą
C-03 Aparat wahadłowy - Typ AWS-9
C-04 Przyrząd do oznaczania twardości - buchholza
C-06 Przyrząd do pomiaru grubości mokrych warstw - Typ PGM - 1000
C-07 Przyrząd do badania powłok na zarysowanie - Typ ZPL-2
C-08 Przyrząd do określania ścieralności powłok - POSPOL"
C-09 Przyrząd do badania odporności powłok na uderzenie - Typ PUD-7
C-10 Przyrząd do oznaczania elastyczności - Typ E-A1
C-11 Przyrząd do oznaczania elastyczności - Typ E-B1
C-12 Przyrząd do oznaczania elastyczności - Ty E-C1
C-15 Przyrząd do badania odporności powłok na zarysowanie - Typ ZPL-3

Statywy

# Nazwa
S-01 STATYW - Typ S-1
S-02 STATYW - Typ S-2

Przyrządy różne

# Nazwa
X-01 Przyrząd do badania zapraw budowlanych - Typ KZ-1
X-02 Przyrząd do pomiaru odporności na uderzenie - młotek baronnie
X-03 Aparat do automatycznego przesuwu aplikatora - Typ OSCAR-7
X-04 Aparat do automatycznego przesuwu aplikatora - Typ OSCAR-8
X-05 Przyrząd do badania siły wiążącej lakierów - Typ Kaja 13
X-06 Przyrząd typ PK-1 do oznaczania temperatury mięknienia masy termoplastycznej
X-06 Przyrząd typ PK-1 do oznaczania temperatury mięknienia klejów termoplastycznych
X-06 Przyrząd typ PK-2 do oznaczania temperatury mięknienia asfaltów i produktów asfaltowych
X-06 Przyrząd typ PK-2do oznaczania temperatury mięknienia asfaltów i produktów asfaltowych
X-07 Płaszcz termostatujący - Typ PT-A
X-08 Płaszcz termostatujący - Typ PT-B/C
X-09 Przyrząd do oznaczania gęstości objętościowej zaprawy - Typ PGZ-1
X-10 Przyrząd do badania oporu dyfuzyjnego względnego - Typ. B.O.D.80
X-11      Aparat do oznaczania odporności powłok na szorowanie na mokro i ich podatność na czyszczenie - Typ PZM1
X-12 Przyrząd do określania konsystencji świeżej zaprawy - Penetrometr - Typ PBB
X-13 Hydrayliczny przyrząd do wykonywania tabletek - Typ HPT-1
X-14 Przyrząd do pomiaru elastyczności powłok - Typ Wedge-Bend TEST
X-15 Przyrząd do badania odporności powłok na ścieranie

Rozproszenie

# Nazwa
BEVS-2501 Mikser laboratoryjny

Ciężar właściwy i roztarcie

# Nazwa
BEVS-3168 Automatyczny analizer cząstek
BEVS-3900 Piknometr
BEVS-1907 Grindometr

Lepkość

# Nazwa
BEVS-1112 Inteligentny przyrząd Krebsa
BEVS-1106 ISO Cup
BEVS-1118 Kubek wypływowy Afnor
BEVS-1101 Kubek wypływowy Ford
BEVS-1108 Kubek wypływowy DIN
BEVS-1107 Kubek wypływowy Zahn
BEVS-1 Iwata Cup
BEVS-1102 Statyw kubka
BEVS-1118 Kubek wypływowy Afnor

Nakładanie powłoki

# Nazwa
BEVS-1811 Automatyczny aplikator
BEVS-1801 Pojedynczy aplikator
BEVS-1802 Podwójny aplikator
BEVS-1803 Poczwórny aplikator
BEVS-1805 Kostki aplikujące
BEVS-1806 Aplikator nastawny
BEVS-1809 Aplikator pionowy
BEVS-1810 Aplikator poziomowy

Schnięcie

# Nazwa
BEVS-1122 Przepuszczalność – kubek Payne’a
BEVS-1815 Rejestrator czasu schnięcia

Grubość

# Nazwa
BEVS-1707 Przyrząd pomiaru grubości
BEVS-1702 Krążek pomiarowy mokrych warstw
BEVS-1701 Przyrząd pomiarowy mokrych warstw

Temperatura

# Nazwa
BEVS-2302 Rejestrator temperatur

Kolor i połysk

# Nazwa
BEVS-1503 Inteligentny połyskomierz
BEVS-1201 Kabina koloru
BEVS-1501 Połyskomierz 60°
BEVS-1506 Połyskomierz typu „ławeczka”

Przyczepność

# Nazwa
BEVS-2202 Nóż krążkowy
BEVS-2203 Zestaw tnący wielokrotnego użytku

Twardość

# Nazwa
BEVS-1303 Przyrząd Buchholza
BEVS-1301 Tester twardości "ołówek"

Zniekształcenie

# Nazwa
BEVS-1606 Automatyczny tester tłoczności
BEVS-1601 Tester odporności na uderzenia
BEVS-1603 Cylindryczny kleszczak
BEVS-1605 Stożkowy tester elastyczności

Ścieralność, szorowanie, zmywalność

# Nazwa
BEVS-2801 Automatyczny tester zarysowań
BEVS-2805 Przyrząd do szorowania na mokro
BEVS-2803 Liniowy tester ścieralności
BEVS-2802 Uchwytowy tester przetarcia